Zápis do MŠ 2023/2024

MŠ Radomyšl
Školní 164, Radomyšl 387 31
Tel: 383 392 281, 775 969 477, e-mail: msradomysl@tiscali.cz

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Radomyšli pro školní rok 2023/24
se uskuteční

3. května od 9:00 -16:00 hodin v budově MŠ Radomyšl

Kritéria přijetí
1. děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let – povinné předškolní vzdělávání
2. školský spádový obvod – městys Radomyšl
– Osek, Chrášťovice, Velká Turná
3. věk dítěte

Předzápis – registrace uchazečů o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2023/24 bude spuštěna na www.msradomysl.cz od 15. dubna 2023

Potřebné doklady k osobnímu zápisu 3. 5. 2023
– rodný list dítěte
– očkovací průkaz dítěte
– občanský průkaz zákonného zástupce
– vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Zadost-o-prijeti-ditete
– posudek dětského lékaře