Stravování v MŠ

Stravování v MŠ Radomyšl zajišťuje školní jídelna ZŠ Radomyšl.

 

Vedoucí školní jídelny paní Eva Majerová – tel. 383 392131,   e- mail: jidelna@zsradomysl.cz

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Stravování se odhlašuje a přihlašuje den předem do 13:00 hod.

nebo na e-mail jidelna@zsradomysl.cz nejdéle do 6:30 ráno.

 

Dítě má nárok na státem dotované jídlo v době pobytu v MŠ a první den neplánované nepřítomnosti (nemoci).
Oběd první den nepřítomnosti v MŠ je možné vyzvednout do vlastního obědníku od 11:00 – 11:30 hod.
Obědník je možno donést do MŠ již ráno do 8:00 hod. a potom vyzvednout dle domluvy.
Další dny je zákonný zástupce dítěte povinen stravování odhlásit, pokud nevyužije možnost stravování bez státní dotace za plnou cenu. (66,- Kč)

Po ukončení nemoci nebo nepřítomnosti dítěte je nutné nahlásit den předem do 13:00 hod. nebo na e-mail jidelna@zsradomysl.cz nástup dítěte do MŠ.

Platby za stravování se provádí převodem z účtu zákonného zástupce do 10. dne v měsíci
ve prospěch účtu Školní jídelny ZŠ Radomyšl – číslo účtu – 7034 – 682938329/0800.
Majitel účtu musí předat školní jídelně souhlas k inkasu – doporučený limit k inkasu – 900,- Kč.

 

Mateřská škola Radomyšl

 

Stravné                                                         dítě 3 – 6 let                                             

dopolední svačina                                                  11, -Kč

oběd                                                                        24,- Kč

odpolední svačina                                                  8,- Kč

Celodenní stravné                                               43,- Kč