Stravování v MŠ

Stravování v MŠ Radomyšl zajišťuje školní jídelna ZŠ Radomyšl.

 

Vedoucí školní jídelny paní Eva Majerová – tel. 778 956 976  e- mail: jidelna@zsradomysl.cz

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Stravování se odhlašuje a přihlašuje den předem do 13:00 hod.

nebo na e-mail jidelna@zsradomysl.cz nejdéle do 6:30 ráno.

 

Dítě má nárok na státem dotované jídlo v době pobytu v MŠ a první den neplánované nepřítomnosti (nemoci).
Oběd první den nepřítomnosti v MŠ je možné vyzvednout do vlastního obědníku od 11:00 – 11:30 hod.
Obědník je možno donést do MŠ již ráno do 8:00 hod. a potom vyzvednout dle domluvy.
Další dny je zákonný zástupce dítěte povinen stravování odhlásit, pokud nevyužije možnost stravování bez státní dotace za plnou cenu.

Po ukončení nemoci nebo nepřítomnosti dítěte je nutné nahlásit den předem do 13:00 hod. nebo na e-mail jidelna@zsradomysl.cz nástup dítěte do MŠ.

Platby za stravování se provádí převodem z účtu zákonného zástupce do 10. dne v měsíci
ve prospěch účtu Školní jídelny ZŠ Radomyšl – číslo účtu – 7034 – 682938329/0800.
Majitel účtu musí předat školní jídelně souhlas k inkasu – doporučený limit k inkasu – 900,- Kč.

 

Mateřská škola Radomyšl

 

Stravné                                                         dítě 3 – 6 let                                             

dopolední svačina                                                  11, -Kč

oběd                                                                        24,- Kč

odpolední svačina                                                  8,- Kč

Celodenní stravné                                               43,- Kč