Co nabízí naše MŠ

 

akce v Mateřské škole pro školní rok 2023/2024

 • příjemné prostředí pro děti
 • předškolní vzdělávání rozvíjející celou osobnost dítěte
 • kvalifikovaný personál
 • celodenní stravování a pitný režim
 • pestré výchovně vzdělávací činnosti
 • každodenní pobyt dětí venku
 • účast na akcích pořádaných obcí i ostatními partnery MŠ
 • exkurze – knihovna, hasiči, ekologické exkurse
 • divadelní představení v MŠ
 • školní výlet, výlety za zvířátky
 • plavecký výcvik dětí ve Strakonicích
 • mikulášská nadílka pro děti
 • vánoční dílnička pro rodiče
 • dětský karneval
 • celoroční výstava výtvarných a ostatních prací ve výloze Pečovatelského domu v Radomyšli
 • účast ve výtvarných soutěžích
 • čarodějnický slet
 • tvořivé dílničky pro rodiče
 • akce rodičů s dětmi
 • besedy pro rodiče předškoláků
 • logopedická prevence – logopedické chvilky – integrovaný program
 • „Mele, mele, mlýnek pusy, kdo chce, ať to s námi zkusí.“
 • individuální logopedická péče
 • aktivity rozvíjející zájmy a nadání dětí :
  • výtvarné činnosti: Veselé malování
  • výuka flétny: Zdravé pískání
  • Pohádková joga
  • Pohybová průprava
 • hudebně – dramatické činnosti: ,,Zpíváme si pro radost“
 • integrovaný doplňující program ekologické a enviromentální výchovy: ,,Putování se sluníčkem“
 • ekologické výchovné příležitosti – třídění odpadu
 • keramika – práce s hlínou, keramická pec

 

 

Spolupráce s partnery MŠ

Spolupráce se ZŠ Radomyšl

 • 1 x týdně mohou chodit předškoláci cvičit do tělocvičny ZŠ
 • učitelka MŠ navštíví děti, které v září nastoupily do první třídy
 • předškoláci navštíví v období zápisů do 1. třídy ukázkovou hodinu v první třídě
 • předškoláci navštíví družinu v ZŠ
 • děti z MŠ jsou zvány na školní akademii ZŠ
 • předškoláci využívají pozvání na některé akce pořádané v ZŠ
 • využíváme nový areál atletického hřiště u ZŠ

Spolupráce s úřadem městyse Radomyšl

 • účastníme se akcí pořádaných úřadem městyse
 • připravujeme několikrát ročně pásmo básní a písní k příležitosti uvítání občánků
 • organizujeme rozloučení s předškoláky v prostorách slavnostní síně
 • účastníme se akcí pořádaných obecním úřadem

Spolupráce se Svazem žen

 • výroba přáníček, pásmo básní a písní
 • návštěvy u čarodějnice “Boubelíny”

Spolupráce s Hasiči Radomyšl

 • návštěva hasičské zbrojnice, ukázka vybavení a techniky

Spolupráce s Policií Radomyšl

 • beseda pro děti – bezpečné chování, bezpečnost na silnici
 • ukázka vybavení policejního auta
 • ukázka práce policejního psa

Spolupráce s pečovatelským domem v Radomyšli

 • výroba přáníček, vánoční koledy pro seniory
 • celoročně –  výstavka dětských prací v prostorách pečovatelského domu.

Spolupráce se spolkem Radomyšelské bábinky

 • čtení s babičkou
 • dětský den

Spolupráce s ekologickým sdružením Klíček Radomyšl

 • spolupráce při organizaci dětského dne
 • projektové dny