PROSINEC 2023

5. 12. – Mikulášská nadílka v MŠ
6. 12. – Hračičkový den
8. 12. – Společné zdobení stromečku na zahradě MŠ
——————————————————————————-
Vánoční odpoledne v MŠ

– krátké přivítání rodičů – koledy, básničky
– malá tvořivá dílnička
– vánoční čaj, malé pohoštění připravené od dětí
Setkání proběhne v jednotlivých třídách od 15:30 hod.
1. třída čtvrtek 14.12.
2. třída úterý 12.12.
3. třída středa 13.12.
4. třída středa 13.12.
5. třída pondělí 11.12.
6. třída čtvrtek 14.12.
——————————————————————————-

15. 12. – „Betlém“ – divadelní představení v MŠ
– vybíráme vstupné 70,-Kč

19. 12. – „Vánoční zvyky a tradice“ – vánoční dopoledne

20. 12. – návštěva kostela sv. Martina – Betlém

Vánoční prázdniny – 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
Provoz MŠ začíná ve středu 3. 1. 2024

Bližší informace naleznete na třídních nástěnkách.