Plán akcí – červen 2022

 

1. 6. –  Den dětí  – soutěže a hry pro děti na zahradě MŠ

   

2. 6. –  skákací hrad na zahradě MŠ

 

3. 6. –  diskotéka se strýčkem Charlím na zahradě MŠ + skákací hrad

 

7. 6. – návštěva Hasičské zbrojnice v Radomyšli

–  4. + 5. + 6. třída           9:00 – 10:00

–  1. + 2. + 3. třída         10:00 – 11:00

 

10. 6.Povídání o včelách – projektový den – předškoláci (5.+ 6. tř.)

– hrazeno z operačního projektu – Šablony III

 

14. 6. – školní výlet – farma Naše zvířátka Putim  – 1.+2.+3.+4. třída

– odjezd 8:15 – návrat 11:30, vybíráme 170,- Kč

 

14. 6. –  odpolední stavění ze stavebnic – Den tatínků

            –  5.+ 6. třída  – 15:00 -16:30 (průběžně)

 

15. 6. – školní výlet –farma Naše zvířátka Putim  – 5.+ 6. třída

– odjezd 8:15 – návrat 11:30,  vybíráme  -170,- Kč

 

15. 6. – odpolední stavění ze stavebnic – Den tatínků

– 1. + 2. + 3.+ 4. tř.  – 15:00 -16:30 (průběžně)

 

16. 6. – schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

           – zahrada MŠ -16:00 – 17:00 hod.

 

17. 6. – vycházka ke kostelu sv. Jana v Radomyšli – prohlídka kostela

– odchod z MŠ v 8:30 hod. – 1,+2.+3.+4. třída

– sebou – batůžek, pláštěnku, pití na uzávěr, vhodnou obuv

(svačinu dostanou děti z MŠ)

 

21. 6. rozloučení s předškolákyAhoj školko!

– začátek v 16:00 hod. na zahradě MŠ

 

 

23. 6. – „Koza domácí“ – vzdělávací, prožitkový program

–    všechny třídy, zahrada MŠ

            –    hrazeno z operačního programu Šablony III

 

24. 6. – návštěva pouťových atrakcí v Radomyšli

              9:30 – 10:30 (zdarma)

 

28. 6. výlet vláčkem do Sedlice – předškoláci (5.+ 6. tř.)

 

Bližší informace k jednotlivým akcím si přečtěte na třídních nástěnkách.

Všechny akce mimo areál MŠ se uskuteční jen za příznivého počasí.