Úplata za předškolní vzdělávání

Jakým způsobem uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (školné)
Školní rok 2022/23

 

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) v MŠ Radomyšl

je stanovena pro školní rok 2022/23 na 150,- Kč měsíčně.

Děti navštěvující MŠ v posledním ročníku předškolního vzdělávání (předškoláci)

a děti s odkladem školní docházky navštěvují MŠ bezúplatně.

Možnosti platby
Bankovním převodem

Česká spořitelna – č. ú. 682929369/0800
– variabilní symbol nebo uveďte jméno a příjmení dítěte do zprávy pro příjemce
– úhrada bankovním převodem musí být provedena do 15. dne v měsíci

– nezadávejte platbu na období letních prázdnin červenec a srpen
– úplata za měsíc srpen 2023 činí 75,-Kč a je hrazena v hotovosti
při nástupu dítěte na prázdninový provoz

a) platba měsíčně – 150,- Kč do 15. dne v měsíci


b) platba pololetně – 1. pololetí – 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 750,- Kč – uhradit do 15. 9. 2022
                                  – 2. pololetí – 1. 2. 2022 – 30. 6. 2023  750,-Kč – uhradit do 15. 2. 2023

c) platba na celý školní rok –  1500,- Kč

– uhradit do 15. 9. 2022

 

V případě potřeby je možné úplatu za předškolní vzdělávání
uhradit v hotovosti ředitelce MŠ v uvedených termínech.
Jakékoli dotazy a informace ohledně platby úplaty za předškolní
vzdělávání (školného) vám podá ředitelka MŠ.