Projekty

 

 

 

Ukončené projekty

Šablony 1  –    Registrační číslo:     CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003347                     (1. 10.2016 – 30. 9. 2018)

 

Šablony 2  –    Registrační číslo:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011256                      (1. 1. 2019 –  31. 12. 2020)

 

Šablony 3 –    Registrační číslo     CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021826 (1. 9. 2021 – 30. 6. 2023)

 

             

Probíhající projekt

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010653

Sokol – projekt sportovní všestrannosti

,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

 

Členy sdružení MRKVIČKA

Program poskytuje metodickou a informační podporu a umožňu­je vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami v oblasti EVVO.