Zaměstnanci MŠ Radomyšl k 1. 9. 2023

Pedagogičtí pracovníci
Ředitelka: Bc. Renata Škodová
Učitelka Irena Petříková
Bc. Renata Kozáková
Bc. Michaela Červenková
Lenka Poklopová
Štěpánka Chvalová
Martina Schořovská
Bc. Denisa Hradecká
Bc. Markéta Žižkovská
Šárka Kozáková
Bc. Markéta Grabmüllerová
Sára Šímová

 

Asistenti pedagoga: Jitka Toningerová DiS.
Mgr. Miroslava Lechnýřová
Školní asistent Sára Šímová

 

Nepedagogičtí pracovníci
uklízečka, výdej jídla Iveta Hochová
uklízečka, výdej jídla Alena Molkupová
uklízečka Zdeňka Šindelářová
účetní Monika Kubařová