Zaměstnanci MŠ Radomyšl k 1. 9. 2022

Pedagogičtí pracovníci
Ředitelka: Bc. Renata Škodová
Učitelka Irena Petříková
Bc. Renata Kozáková
Bc. Michaela Červenková
Bc. Zuzana Bošková
Lenka Poklopová
Štěpánka Chvalová
Martina Schořovská
Bc. Denisa Hradecká
Bc. Markéta Žižkovská
Gabriela Kočová DiS.
Šárka Kozáková

 

Asistenti pedagoga: Jitka Toningerová DiS.
Bc. Markéta Grabmüllerová
Školní asistent Gabriela Kočová DiS.

 

Nepedagogičtí pracovníci
uklízečka, výdej jídla Iveta Hochová
uklízečka, výdej jídla Renata Karešová
uklízečka Zdeňka Šindelářová
účetní Monika Kubařová