Zaměstnanci MŠ Radomyšl k 1. 9. 2021

Pedagogičtí pracovníci
Ředitelka: Bc. Renata Škodová
Učitelka Irena Petříková
Bc. Renata Kozáková
Bc. Michaela Červenková
Bc. Zuzana Bošková
Lenka Poklopová
Bc. Regina Mašková
Štěpánka Chvalová
Martina Schořovská
Bc. Bára Macháčková
Bc. Denisa Hradecká
Asistenti pedagoga:  Mgr. Miroslava Lechnýřová
Jitka Toningerová DiS.
Bc. Markéta Žižkovská

 

Nepedagogičtí pracovníci
uklízečka, výdej jídla Iveta Hochová
uklízečka, výdej jídla Renata Karešová
uklízečka Zdeňka Šindelářová
účetní Monika Kubařová