Plán akcí – červen 2024

 

 1. 6.   – Strakonice -návštěva Hasičů – výlet vláčkem (zdarma)

                   – třída Včelky, Sluníčka, Motýlci

 

 1. – 4. 6.   – skákací hrad na zahradě MŠ

 

 1. 6.   školní výlet  –  indiánská vesnice Fort Hary

                –  odjezd 8:00 – návrat 11:30 hod.

                –  vybíráme  320,- Kč 

                    (záloha na autobus 120,- Kč + vstupné 200,- Kč)

 

 1. 6.   –  Den tatínků  –  sportovní odpoledne na zahradě MŠ

              –  od 16:00 – 17:30 hod.

 

 1. 6.   –  Ranch Honky Tonky Velká Turná – výlet vláčkem

              –  třída Včelky  –  vstupné 70,-

 

 1. 6.   – Policie ČR  –  dopravní hřiště u ZŠ 

            – začátek 9:30 hod. – všechny třídy

 

 1. 6.   – Ranch Honky Tonky Velká Turná – výlet vláčkem

              – třída Sluníčka, Motýlci  – vstupné 70,-

 

 1. 6.    – vycházka ke kostelu sv. Jana v Radomyšli  – prohlídka kostela

               – třída Myšky, Berušky, Žabičky

               – odchod z MŠ v 8:30 hod. 

               – sebou – batůžek, pláštěnku, pití na uzávěr, vhodnou obuv

                 (svačinu dostanou děti z MŠ)

   

 1. 6.   Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí 

              – 15:30 hod. – 1. třída Myšky

 

   Rozloučení s předškolákyAhoj školko! – slavnostní síň obecního úřadu v Radomyšli 

 1. 6. –  třída Motýlci  – 15:30 hod.
 2. 6. – třída Sluníčka  – 15:30 hod.
 3. 6. – třída Včelky     – 15:30 hod.

 

 1. 6 .  – divadlo Piráti ve městě – dopravní výchova

 

 1. 6.   – Třískovo divadlo při ZŠ Radomyšl – divadelní kroužek 

              –  představení pro děti z MŠ

              –  pohádka – Peklo trochu jinak 

 1. skupina – 9:00 –   9:30 hod. – třídy Myšky, Berušky, Žabky
 2. skupina – 9:40 – 10:20 hod. – třídy Sluníčka, Včelky, Motýlci

                

 1. 6.   – návštěva pouťových atrakcí v Radomyšli

                9:30 – 10:30 hod. (zdarma)

 

  Bližší informace k jednotlivým akcím si přečtěte na třídních nástěnkách.

  Všechny akce mimo areál MŠ se uskuteční jen za příznivého počasí.