Plán práce Klubu rodičů – školní rok 2020/ 2021 MŠ Radomyšl

Akce v Mateřské škole pro školní rok 2020/2021 budou realizovány jen za příznivých hygienických a epidemiologických podmínek

 • Plán spolupráce s rodiči
 • Setkání rodičů a třídní schůzky září
 • Logopedické vyšetření dětí září
 • Sbírání žaludů a kaštanů pro zvířátka – obora Sedlice říjen – lis.
 • Tvořivá vánoční dílna rodičů s dětmi listopad
 • Projekt – Koukají se na nás správně? listopad
 • Vánoční besídky prosinec
 • Odpoledne s rodiči – stavíme společně ze stavebnic leden
 • Tvořivá loutková dílna únor
 • Odpoledne s rodiči – malujeme společný obrázek březen
 • Tvořivá velikonoční dílna rodičů s dětmi duben
 • Besídka k Svátku matek květen
 • Rozloučení s předškoláky na OÚ v Radomyšli červen
 • Další možnosti spolupráce
  • využití adaptačního plánu pro nově nastupující děti
  • fotografování dětí v MŠ
  • šanon informací – „ Co vás zajímá“
  • šanon informací – „ Příprava dětí pro vstup do ZŠ“