Plán práce Klubu rodičů – školní rok 2022/ 2023 MŠ Radomyšl

Akce v Mateřské škole pro školní rok 2022/2023 budou realizovány jen za příznivých hygienických a epidemiologických podmínek

 • Plán spolupráce s rodiči
 • Setkání rodičů a třídní schůzky
 • Logopedické vyšetření dětí
 • Sbírání žaludů a kaštanů pro zvířátka – obora Sedlice
 • Tvořivá vánoční dílna rodičů s dětmi
 • Projekt – Koukají se na nás správně?
 • Vánoční tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi
 • Odpoledne s rodiči – stavíme společně ze stavebnic
 • Odpoledne s rodiči – malujeme společný obrázek
 • Tvořivá velikonoční dílna rodičů s dětmi
 • Besídka k Svátku matek květen
 • Rozloučení s předškoláky na OÚ v Radomyšli červen
 • Další možnosti spolupráce
  • využití adaptačního plánu pro nově nastupující děti
  • fotografování dětí v MŠ
  • šanon informací – „ Co vás zajímá“
  • šanon informací – „ Příprava dětí pro vstup do ZŠ“