přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Radomyšl
MŠ Radomyšl

Září 2023

 

  Plavecký výcvik ve Strakonicích – předškoláci – pondělí – 11.9., 18.9., 25.9.

  1. 9. –  projekt – „Hodina s panem trenérem“ – pohybové aktivity

–  třída Motýlci, Včelky, Sluníčka

–  8:30 – tělocvična ZŠ

(v případě příznivého počasí atletické hřiště)

 

  1. 9.třídní schůzky rodičů

            –  schůzky proběhnou v jednotlivých třídách

od 16:15 – 17:15 hod.

                                                                                         

  1. 9.  –  návštěva obory v Sedlici – předškoláci – 8:30 – 11.00 hod.

–  vybíráme zálohu na autobus  – 70,- Kč

 

  1. 9.fotografování dětí    „Můj kalendář“

–  dobrovolné, dle zájmu rodičů – od 8:30 hod.

–  na objednávku jen pro děti navštěvující MŠ

 

  1. 9.logopedické vyšetření dětí (4 – 6 let)

–  Mgr. Lada Hajžmanová – klinická logopedka

–  od 8:00 hod. – kabinet u třídy „ Motýlci“

 

 

 

 

Bližší informace o jednotlivých akcích budou k dispozici

na třídních nástěnkách.

 

 

Jídelníček